Rapportomslag Exit för avhoppare

Exit för avhoppare

En uppföljning och utvärdering av verksamheten åren 1998-2001

Projektet Exit startades år 1998 av en person som själv hade lämnat vit makt-världen några år tidigare. Verksamheten syftar till att hjälpa ungdomar som vill bryta sig ur rasistiska och nazistiska grupperingar, den så kallade vit makt-världen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Stödjer föräldrar och sprider kunskap

Verksamheten syftar också till att stödja föräldrarna till dessa ungdomar och att förmedla kunskap om vit makt-världen till personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med dessa ungdomar.

Alltsedan starten har Exit fått ekonomiskt stöd från regeringen för att bedriva verksamheten. Rapporten Exit för avhoppare är resultatet av Brå:s regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera Exits verksamhet och att identifiera de hinder och brister som kan finnas i arbetet med att stödja personer som vill lämna rasistiska och nazistiska grupperingar.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:8
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31777-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-67

Kundkorg

Summa: