Rapportomslag Idéskrift 7 - Brottsförebyggande arbete i skolan

Idéskrift 7. Brottsförebyggande arbete i skolan

Skolan har en viktig och självklar plats i det brottsförebyggande arbetet. I denna skrift presenteras åtgärder som prövats på olika håll.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Minska mobbning och konflikter

Skriften ger bland annat exempel på åtgärder för att motverka mobbing, lösa konflikter och öka elevinflytandet. Liksom exempel på vuxenmedverkan och hur skolan kan samarbeta med lokala brottsförebyggande råd.

Skriften ges ut av Brottsförebyggande rådet och Skolverket. Den vänder sig till alla som vill och kan bidra till att det utvecklas och bedrivs trygghetsskapande och brottsförebyggande verksamheter inom skolan.

Fakta om publikationen

Författare: Karin Brodén Andersson
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:9
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31778-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-54

Kundkorg

Summa: