Rapportomslag Kriminell utveckling

Kriminell utveckling

Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser

En mycket stor del av brottsligheten begås av en liten grupp kriminella. Ett angeläget, men ofta eftersatt, inslag i det brottsförebyggande arbetet är att begränsa nyrekryteringen till denna grupp.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Bryta negativ utveckling

För att minska nyrekrytering behövs kunskap om varför vissa barn utvecklas till vanekriminella. Det förutsätter också kunskap om metoder för att förhindra eller tidigt bryta en sådan utveckling.

Syftet med denna rapport är att bidra med ökad kunskap inom dessa områden. Förhoppningen är att rapporten därmed ska kunna bidra till en utveckling av det brottsförebyggande arbetet för att minska nyrekryteringen till gruppen vanekriminella.

Målgruppen är i första hand politiker och andra beslutsfattare med ansvar för utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet, men också anställda inom rättsväsendet, mödra- och barnhälsovården, barnomsorgen, barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och socialtjänsten.

Fakta om publikationen

Författare: Tommy Andersson
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:15
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31889-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-62

Kundkorg

Summa: