Rapportomslag Idéskrift 8 - LUPP

Idéskrift 8. LUPP

En lokal uppföljnings- & prognosprocedur i problemorienterat arbete mot brott

I problemorienterat polisarbete (POP) behöver polisen ha tillgång till instrument för att kunna kartlägga och analysera brottsligheten. Mot den bakgrunden har Brå tagit fram Lokal uppföljnings- och prognosprocedur, förkortat lupp.
ISBN: ISBN 91-38-31887-3
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Underlättar uppföljning

Lupp är en enkel, teoribaserad metod för att göra prognoser och uppföljningar av brottsligheten utifrån uppgifter om anmälda brott. Lupp kan ge polisen och andra brottsförebyggande aktörer ett underlag för att vidta åtgärder mot brottsligheten. Med lupp kan man också i ett senare skede följa upp och bedöma utfallet av de åtgärder som vidtagits.

Syftet med denna skrift är inte att presentera en färdigutvecklad procedur, snarare en grundmodell för en sådan procedur, som fullt utvecklad har förutsättningar att bli ett hjälpmedel för att analysera och att styra framför allt närpolisens arbete mot vardagsbrottsligheten.

Rapportens målgrupp är polisen och övriga lokala brottsförebyggande aktörer.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:13
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31887-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-56

Kundkorg

Summa: