Rapportomslag Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp

Brott med rasistiska eller främlingsfientliga inslag har fått allt större uppmärksamhet under senare år, såväl inom rättsväsendet som i den allmänna debatten.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Allt fler polisanmälningar

Lagen om hets mot folkgrupp kom att under 1990-talet få central betydelse för samhällets motstrategier. Antalet polisanmälningar om hets mot folkgrupp har ökat kraftigt, liksom antalet lagförda personer. I oktober 2000 lade Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet fram sitt betänkande som bland annat rör förändringar i lagen om hets mot folkgrupp. Ett av kommitténs förslag är att hets mot homosexuella kriminaliseras.

Rapporten inleds med en historisk genomgång. Därefter kartläggs brottet hets mot folkgrupp och hur lagen om hets mot folkgrupp har tillämpats. Dessutom analyseras vad som ligger bakom den stora ökningen av polisanmälningar. Detta är den första mer detaljerade kartläggningen av hets mot folkgrupp. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om detta komplexa brott, som ytterst handlar om var samhällets gräns för yttrandefrihet går. Rapportens målgrupper är huvudsakligen anställda inom rättsväsendet, främst poliser och åklagare.

Fakta om publikationen

Författare: Heléne Lööw, Lotta Nilsson
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:7
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31776-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-68

Kundkorg

Summa: