Rapportomslag Påföljdssystemet för unga lagöverträdare

Påföljdssystemet för unga lagöverträdare

Allt färre ungdomsbrottslingar får åtalsunderlåtelse. I stället går fler ungdomsbrott till åtal eller strafföreläggande. Brå har undersökt samtliga lagföringar under 1980-1998 som gäller ungdomar i 15-17 årsåldern.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Skärpta regler bakom utvecklingen

Tendensen gäller även de ungdomar som lagförs för första gången och utvecklingen är till stor del en följd av skärpta regler för åtalsunderlåtelse. Antalet ungdomar som lagförts för brott har varit tämligen konstant sedan mitten av 80-talet.

Rapportens syfte är bland annat att utvärdera effekten av skärpta regler för åtalsunderlåtelse vid ungdomsbrott.

Fakta om publikationen

Författare: Sven Granath, Peter Lindström
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:7
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31617X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-30

Kundkorg

Summa: