Polisens organisation och verksamhet

En fortsatt granskning av närpolisreformen

Hur väl polisen lyckas i sitt arbete är ett angeläget och återkommande ämne i den allmänna och kriminalpolitiska debatten. I denna rapport undersöks närmare hur närpolisreformen har utvecklats organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Syftet med undersökningen har också varit att få en bild av vad poliser arbetar med och i vilken utsträckning eventuella skillnader i arbetsuppgifter och prioriteringar kan förklaras av organisationsformen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2000

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-44

Kundkorg

Summa: