Rapportomslag Ungdomar som rånar ungdomar

Ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och Stockholm

Ungdomsrån, i bemärkelsen ungdomar som rånar andra ungdomar, är ett inslag i ungdomsbrottsligheten som rönt särskilt stor uppmärksamhet under senare år. Framför allt från storstäderna har det kommit allt fler signaler om en ökning av ungdomsrånen.
ISBN: ISBN 91-38-31609-9
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Ungdomsbrottens karaktär och utbredning

Rapporten Ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och Stockholm är en kartläggning av ungdomsrånens omfattning, karaktär och utveckling i Malmö och Storstockholm. Kartläggningen har gjorts dels utifrån registerdata, dels utifrån en enkätundersökning som hösten 1999 besvarades av cirka 4 500 ungdomar i 15- respektive 17-årsåldern.

Syftet med rapporten är att bidra med ökad kunskap till beslutsfattare och andra aktörer som i sitt arbete har ansvar för att verka för en begränsning av ungdomskriminaliteten och dess konsekvenser. Den bör därför vara viktig läsning för dessa grupper samt för en intresserad allmänhet.

Fakta om publikationen

Författare: Tommy Andersson
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:6
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31609-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-31

Kundkorg

Summa: