Rapportomslag Strategiska brott

Strategiska brott

Det är mycket vanligt att framför allt unga människor någon gång begår ett brott. En central fråga för det brottsförebyggande arbetet är därför att med någorlunda säkerhet kunna identifiera de personer som löper risk att fastna i brottsligt eller asocialt beteende.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Viktigt med tidiga insatser

Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium identifiera brott som tidigt indikerar en lång och omfattande brottskarriär. Syftet med rapporten Strategiska brott är att öka kunskapen om olika typer av kriminella karriärer. Vilka debutbrott indikerar en hög risk för en mer omfattande brottskarriär? För vilka debutbrott är denna risk låg? Kunskap om detta bör bland annat kunna vara ett viktigt instrument vid fördelning av samhällets resurser på att återanpassa personer som debuterar i brott.

Boken vänder sig till dem som arbetar inom rättsväsendet, socialtjänsten och skolan samt till politiker på alla nivåer och den intresserade allmänheten.

Fakta om publikationen

Författare: Robert Svensson
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:3
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31614-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-38

Kundkorg

Summa: