Rapportomslag Sannolikheten att dömas till fängelse

Sannolikheten att dömas till fängelse

Det är relativt stora skillnader mellan landets tingsrätter när det gäller hur ofta fängelsestraff utdöms. Det visar den officiella statistiken över lagförda personer. Skillnaderna kan ha "naturliga" förklaringar, som till exempel att brottsfördelningen ser annorlunda ut i olika tingsrätter.
ISBN: ISBN 91-38-31710-9
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Stora skillnader mellan tingsrätter

I denna rapport redovisas skillnader mellan landets tingsrätter i andelen fängelsedomar. Rapporten visar att andelen fängelsedomar spänner mellan som lägst 16 procent och som högst 32 procent sedan effekterna av olikheter i brottsfördelning, andel ungdomar med mera eliminerats på statistisk väg.

Rapporten bör vara intressant läsning för politiker och alla som arbetar inom domstolsväsendet eller inom det övriga rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Bo Ulriksson
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:13
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31710-9
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-37

Kundkorg

Summa: