Medling vid brott - brottsoffren berättar

Brottsoffren berättar

Medling vid brott har bland annat uppkommit för att ge brottsoffret möjlighet att träffa gärningsmannen, få svar på frågor och bearbeta händelsen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Från de utsattas perspektiv

En av de viktigaste aspekterna vid medling är att undersöka hur brottsoffret uppfattar sitt deltagande och hur han eller hon reagerar på mötet med gärningsmannen. I rapporten redovisas två undersökningar om brottsoffer som deltagit i medling. I rapporten beskrivs brottsoffrens upplevelse av mötet med gärningsmannen, varför brottsoffren velat medverka samt hur medlingen påverkat dem.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2000

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-43

Kundkorg

Summa: