Rapportomslag Idéskrift 4

Idéskrift 4. Utvärdering & dokumentation

En vägledning för att utvärdera brottsförebyggande projekt och verksamheter.
Lokalt brottsförebyggande arbete innebär att kommunen, polisen, närings- och föreningslivet med flera gör gemensamma ansträngningar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. För att bli effektivt måste arbetet bygga på kunskap och dokumentation.
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

En av flera idéskrifter

Utvärdering & dokumentation är den fjärde delen i en serie idéskrifter, vars syfte är att ge vägledning för dem som engagerar sig i lokalt brottsförebyggande arbete. I skriften beskrivs hur utvärderingar kan genomföras - från att granska målen med en verksamhet till att avgöra om åtgärderna påverkat brottsligheten eller tryggheten. Dessutom diskuteras hur brottsförebyggande verksamheter kan planeras och dokumenteras.

Med denna skrift som stöd bör lokalt aktiva ha lättare att bedöma om de kan genomföra utvärderingar eller beställa extern kompetens. Skriften vänder sig till personer som ska utvärdera förebyggande verksamheter eller som vill bygga på sina kunskaper om utvärdering och dokumentation.

Fakta om publikationen

Författare: Erik Grevholm
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:5
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31616-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-34

Kundkorg

Summa: