Rapportomslag Idéskrift 3

Idéskrift 3. Brottsförebyggande åtgärder i praktiken

I Sverige liksom i många andra länder pågår ett engagerat och initiavtivrikt brottsförebyggande arbete på lokal nivå. Bristande dokumentation gör dock att många lärdomar från olika projekt riskerar att gå förlorade.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Exempel på lokala insatser

Syftet med Brottsförebyggande åtgärder i praktiken - den tredje i en serie idéskrifter om lokalt brottsförebyggande arbete – är att möta den efterfrågan som finns på beskrivningar av vad brottsförebyggande arbete kan innebära i praktiken. Skriften ger bland annat exempel på brottsförebyggande åtgärder som genomförts i Sverige eller i andra länder.

Exemplen beskriver både fysiska områden där brottsförebyggande åtgärder kan sättas in och olika typer av brott, till exempel bilbrott och skadegörelse, som kan motverkas med lokala åtgärder. De förebyggande metoderna spänner över konkreta förändringar av den fysiska miljön till långsiktiga sociala insatser. Skriften vänder sig till alla, såväl myndighetsanställda som enskilda medborgare, som är aktiva i eller intresserade av brottsförebyggande arbete.

Fakta om publikationen

Författare: Erik Grevholm
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:1
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31610-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-144

Kundkorg

Summa: