Grov kvinnofridskränkning

Om en man utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar kan han sedan den 1 juli 1998 dömas för grov kvinnofridskränkning. De kränkningar som avses är exempelvis misshandel, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Hur har rättsväsendet tillämpat bestämmelsen?

Bland annat undersöks hur domstolarna har bedömt detta brott och vilka män som dömts för brottet grov kvinnofridskränkning. Rapporten berör också kortfattat polisens och åklagarväsendets insatser mot kvinnovåld.

Rapporten vänder sig till politiker, anställda inom såväl rättsväsendet som andra myndigheter samt organisationer som kommer i kontakt med och på olika sätt arbetar med att bekämpa våld mot kvinnor.

Fakta om publikationen

Författare: Jenny Soukkan, Peter Lindström
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:11
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31621-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-36

Kundkorg

Summa: