Brott och otrygghet i Örebro

Bakgrunden till denna rapport om brott och otrygghet i Örebro är att Brå under år 1998 startade så kallade ramprojekt, varav Örebro är ett. Syftet var att stödja det lokala brottsförebyggande arbetet i vissa områden, vanligtvis kommuner. Erfarenheterna från projekten ska spridas.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Viktig problemidentifiering

I ramprojekten prövas metoder och mätinstrument som kan användas för att beskriva kommuners lokala problembilder. Utifrån problembilderna kan det brottsförebyggande arbetet planeras. En sådan arbetsgång föreslås i den problemorienterade modell för lokalt brottsförebyggande arbete som presenteras i Brå:s idéskrift 2: Kartläggning, problemanalys & prioriteringar.

Syftet med denna rapport är inte att göra en fullständig kartläggning och problemanalys utan att ge uppslag till hur man kan gå tillväga. Kartläggningar av detta slag utgör också ett viktigt underlag då det brottsförebyggande arbetet ska utvärderas.

Fakta om publikationen

Författare: Madeleine Blixt
Publikationsår: 2000

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-33

Kundkorg

Summa: