Rapportomslag IT-relaterad brottslighet

IT-relaterad brottslighet

Under slutet på 1990-talet fördubblades antalet IT-relaterade brott och incidenter bland företag, myndigheter, kommuner och landsting.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kartläggning av en ny typ av brott

Ökningen av brotten och incidenterna har främst drabbat den privata sektorn. För den offentliga sektorn har ökningen varit väsentligt mindre. Rapporten IT-relaterad brottslighet är en kunskapsöversikt av IT-relaterad brottslighet. Tonvikten ligger på ett antal undersökningar som genomförts i Brå:s regi.

De brott och incidenter som har en framträdande roll i undersökningarna är datavirus, externa och interna dataintrång, manipulation av data, stöld av information och bedrägerier. Dessutom berörs frågor om brott, gärningsmän, offer, skador, hotbilder och vilka åtgärder som bör sättas in.

Rapporten vänder sig till politiker, anställda inom såväl rättsväsende som andra myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med problemet, samt näringslivet och allmänheten.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell, Krister Söderman
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:2
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31608-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-25

Kundkorg

Summa: