Rapportomslag Perspektiv på ekobrottsligheten

Perspektiv på ekobrottsligheten

En antologi

År 1977 inleddes en stor översyn av lagstiftningen gällande den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Den var ett led i en intensifierad kamp mot ekobrottsligheten. Trots att mycket har gjorts sedan dess återstår dock mycket att göra.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ett tjugoårigt perspektiv

I antologin Perspektiv på ekobrottsligheten medverkar förre rikspolischefen Holger Romander, chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh, skattecheferna Karl-Erik Nord och Bo Norrman, RSV, generaldirektören Joakim Ollén, Lantmäteriverket, hovrättsrådet och vice ordföranden Göran Rosenberg, Svea hovrätt, och chefsrådmannen Göran Staafgård, Malmö tingsrätt.

Författarna var alla verksamma i eller i anslutning till lagstiftningsöversynen och har ett mer än tjugoårigt perspektiv på hur den ekonomiska brottsligheten har utvecklats och hur samhällets motstrategier förändrats. Vad har hänt under denna tid? Vad kan vi lära av det förflutna? Finns det orealiserade förslag som nu är mogna att genomföras? Det är frågor som besvaras av författarna.

Boken vänder sig både till dem som arbetar inom rättsväsendet och närliggande områden samt till politiker på alla nivåer och till den intresserade allmänheten.

Fakta om publikationen

Författare: Holger Romander, Claes Eklundh, Karl-Erik Nord, Bo Norrman, Joakim Ollén, Göran Rosenberg, Göran Staafgård
Publikationsår: 2000

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-29

Kundkorg

Summa: