Rapportomslag Från anstalt till livet i frihet

Från anstalt till livet i frihet

Inför muck

Många av de som sitter i fängelse har redan gjort det tidigare i livet. Majoriteten är missbrukare och det är vanligt att de friges till en oordnad social situation.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ofta saknas behandlingsplaner

Behandlingsundersökningar och behandlingsplaner är en utgångspunkt för anstalternas arbete med de intagna. Emellertid hade endast hälften av de intagna en ordentlig behandlingsplan som redogjorde för vilka åtgärder som skulle vidtas och vilka åtgärder som vidtagits under anstaltstiden.

I denna rapport gör Brå en övergripande beskrivning av några områden som det är angeläget att kriminalvården även i fortsättningen utvecklar och arbetar med.

Fakta om publikationen

Författare: Lottie Wahlin
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:20
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31716-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-23

Kundkorg

Summa: