Rapportomslag Förbud mot köp av sexuella tjänster

Förbud mot köp av sexuella tjänster

I Sverige har prostitutionen under lång tid betraktats som en icke acceptabel företeelse. Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, som trädde i kraft den 1 januari 1999, har föregåtts av diskussioner sedan 1970-talet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Hur efterlevs lagen?

Lagen kriminaliserar den som mot ersättning skaffar eller försöker skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Rapporten Förbud mot köp av sexuella tjänster kartlägger tillämpningen av lagen under dess första år. Den tar främst upp frågor om kontroll av lagens efterlevnad samt avgränsning och bevisning av den straffbara gärningen.

Rapporten vänder sig till politiker, anställda inom såväl rättsväsendet som andra myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med problemet samt andra intresserade läsare.

Fakta om publikationen

Författare: Catharina Holst, Peter Lindström
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:4
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31615-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-24

Kundkorg

Summa: