Rapportomslag Barnmisshandel

Barnmisshandel

En kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn

Den polisanmälda misshandeln av barn i åldern 0-6 år har ökat kraftigt i Sverige under 1990-talet. I rapporten redovisas en undersökning av misshandel av små barn (0-6 år) inom familjen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Allt fler polisanmälningar

De brott som begåtts av en gärningsman som är bekant med barnet har till exempel mer än flerdubblats mellan åren 1990 och 1998 (från 330 anmälda brott till 709).

Rapporten baseras främst på ett urval brottsanmälningar från åren 1990 och 1997. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om denna typ av brottslighet och att försöka finna orsakerna till den kraftiga ökningen av den polisanmälda barnmisshandeln under 1990-talet.

Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet, socialtjänsten, vården, skolan och barnomsorgen samt till en intresserad allmänhet.

Fakta om publikationen

Författare: Lotta Nilsson
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:15
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31712-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-22

Kundkorg

Summa: