Rapportomslag Stöld, våld och droger bland pojkar och flickor i årskurs nio

Stöld, våld och droger bland pojkar och flickor i årskurs nio

Brå:s skolundersökning från år 2000, där ungdomar i årskurs nio fått svara på frågor om brott och andra problembeteenden.
En majoritet av landets niondeklassare uppger att de har begått någon form av brott under det senaste året. I de flesta fallen rör det sig om enstaka stölder.

Brottsligheten minskar

Totalt sett har brottsligheten bland niondeklassarna minskat sedan år 1995, främst beroende på att det är färre som begått skadegörelse och stöld. Det framkommer i rapporten Stöld, våld och droger bland pojkar och flickor i årskurs nio, där ett urval av landets niondeklassare fått svara på dels om de deltagit i brott och andra problembeteenden (t.ex. druckit sig berusade eller sniffat), dels om de själva utsatts för brott.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Ring
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:17
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31713-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-21

Kundkorg

Summa: