Rapportomslag Medling vid brott

Medling vid brott- slutrapport från en försöksverksamhet

Slutrapport från en försöksverksamhet
En rapport om hur försöksverksamheten med medling fungerat fram till slutet av år 1999.
Medling vid brott är en metod att sammanföra en gärningsman med sitt brottsoffer i närvaro av en medlare. Det ger gärningsmannen tillfälle att förstå brottets konsekvenser samtidigt som brottsoffret ges tillfälle att bearbeta sin upplevelse.
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Flera rapporter om medling

Brå inledde hösten 1998 på regeringens uppdrag en försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. I denna rapport redogörs för hur verksamheten bedrivits och utfallit fram till slutet av år 1999.

Tidigare rapporter från försöksverksamheten är Medling vid brott: Rapport från en försöksverksamhet (Brå-rapport 1999:12) och Medling vid brott: Gärningsmännen berättar (Brå-rapport 1999:14).

Ytterligare en rapport, Medling vid brott: Brottsoffren berättar, finns endast på Brå:s webbplats där den kan läsas i sin helhet. Boken bör läsas av alla som är aktiva i eller planerar att starta medlingsverksamhet. Även andra inom till exempel rättsväsendet, socialtjänsten, skolan och brottsofferjourerna kan ha behållning av att läsa den.

Fakta om publikationen

Författare: Karin Svanberg, Christina Nehlin
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:8
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31618-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-28

Kundkorg

Summa: