Rapportomslag Medling vid brott

Medling vid brott- slutrapport från en försöksverksamhet

Slutrapport från en försöksverksamhet

Medling vid brott är en metod att sammanföra en gärningsman med sitt brottsoffer i närvaro av en medlare. Det ger gärningsmannen tillfälle att förstå brottets konsekvenser samtidigt som brottsoffret ges tillfälle att bearbeta sin upplevelse.
ISBN: ISBN 91-38-31618-8
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Flera rapporter om medling

Brå inledde hösten 1998 på regeringens uppdrag en försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. I denna rapport redogörs för hur verksamheten bedrivits och utfallit fram till slutet av år 1999.

Tidigare rapporter från försöksverksamheten är Medling vid brott: Rapport från en försöksverksamhet (Brå-rapport 1999:12) och Medling vid brott: Gärningsmännen berättar (Brå-rapport 1999:14).

Ytterligare en rapport, Medling vid brott: Brottsoffren berättar, finns endast på Brå:s webbplats där den kan läsas i sin helhet. Boken bör läsas av alla som är aktiva i eller planerar att starta medlingsverksamhet. Även andra inom till exempel rättsväsendet, socialtjänsten, skolan och brottsofferjourerna kan ha behållning av att läsa den.

Fakta om publikationen

Författare: Karin Svanberg, Christina Nehlin
Publikationsår: 2000

Rapport: 2000:8
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31618-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-28

Kundkorg

Summa: