Ungdomar, droger och polisens insatser

Ungdomars experimentella bruk av narkotika har under senare år allt oftare uppmärksammats såväl i Sverige som i många andra länder. De årliga mätningarna av ungdomars drogvanor tyder på att droganvändningen bland unga tilltog under 1990-talet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

En prioriterad fråga

I debatten har det bland annat framhållits att det behövs kraftfulla satsningar för att bryta den negativa utvecklingen. I polisens verksamhet är narkotikabekämpningen ett prioriterat område. I rapporten Ungdomar, droger och polisens insatser redovisas resultatet från två undersökningar av polisens förebyggande strategier mot narkotikaproblemet bland ungdomar; Ravekommissionens insatser och VÅGA-programmet.

Rapporten vänder sig till alla som arbetar inom polisen, skolan, socialtjänsten och fritidsförvaltningen. Den bör även vara intressant för andra organisationer och personer som är engagerade i narkotikabekämpningen.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 1999

Rapport: 1999:19
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31257-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-11

Kundkorg

Summa: