Svensk polis i förändring

En granskning av närpolisreformen

Under 1990-talet har polisen i Sverige genomgått flera större förändringar. En viktig förändring är genomförandet av närpolisreformen. Reformen innebär bland annat att polisen i stället för att i huvudsak bedriva reaktiv och händelsestyrd utryckningsverksamhet ska arbeta med att förebygga brott. Målsättningen med närpolisreformen är därför att polisens organisation och verksamhet bör vara lokalt anpassad.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Publikationsår: 1999

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-18

Kundkorg

Summa: