Rapportomslag Medling vid brott

Medling vid brott

Rapport från en försöksverksamhet

Brå inledde hösten 1998 på regeringens uppdrag en försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. Uppdraget rapporterades i sin helhet i mars år 2000. I denna rapport beskrivs den verksamhet som bedrivits under det första halvåret av försöket med medling.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Om medlingens grunder

Rapporten beskriver även de faser som ett medlingsprojekt genomgår, från idé till fungerande medlingsverksamhet. Frågor som vem som initierat medlingen, vilka brott det medlas i och hur samarbetet mellan dem som berörts av medlingsverksamheten fungerat, tas också upp.

Rapporten ger även tips om hur man kan arbeta för att bygga upp en fungerande medlingsverksamhet. Boken bör läsas av alla som är aktiva i eller planerar att starta medlingsverksamhet. Även andra inom till exempel rättsväsendet, socialtjänsten, skolan och brottsofferjourerna kan ha behållning av att läsa den.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 1999

Rapport: 1999:12
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31583-1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-10

Kundkorg

Summa: