Internationella jämförelser av kriminalstatistik

Att jämföra brottslighetens omfattning i olika länder är en komplicerad uppgift. Kriminalstatistiken återspeglar inte bara brottslighetens nivå, utan påverkas också av faktorer som insamlings- och bearbetningsrutiner, lagstiftningens utformning samt rättsväsendets organisation.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vissa brottstyper lättare att jämföra

Den officiella statistikens användbarhet för internationella jämförelser beror till stor del på vad statistiken skall användas till. Generellt sett är jämförelser av brottsnivåer svårare än jämförelser av brottslighetens utveckling.

Målsättningen i denna rapport är att förbättra kunskaperna om nivåjämförelser för att kunna utröna om det finns brottstyper i den officiella statistiken som kan lämpa sig för internationella jämförelser. Fokus ligger på nivåjämförelser eftersom jämförelser av trender allmänt sett bedöms som mindre problematiska.

Fakta om publikationen

Författare: Mats Sonefors
Publikationsår: 1999

Rapport: 1999:3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-2

Kundkorg

Summa: