Rapportomslag Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Intensivövervakning med elektronisk kontroll

Rapporten redovisar utvärderingen av 1998 års försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV).
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Goda resultat

IÖV användes som verkställighetsform i cirka 40 procent av samtliga utdömda fängelsestraff som innebar högst tre månaders fängelse och i drygt 60 procent av alla utdömda fängelsestraff för den lagreglerade målgruppen. Erfarenheterna är i huvudsak positiva.

Fakta om publikationen

Författare: Tommy Andersson och Jessica Palm
Publikationsår: 1999

Rapport: 1999:4
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31398-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-7

Kundkorg

Summa: