Idéskrift 2. Kartläggning, problemanalys & prioriteringar

En skrift om hur man bygger upp kunskap, källor och metoder om brott och problem på lokal nivå.
I skriften beskrivs hur man i lokalt brottsförebyggande arbete kan bygga upp och använda kunskap om lokala problem och förhållanden. Den behandlar källor och metoder och beskriver hur den samlade kunskapen kan användas för prioriteringar. Detta är den andra delen i en serie idéskrifter, vars syfte är att ge vägledning till dem som engagerar sig i lokalt brottsförebyggande arbete.
Pris för tryckt rapport 118 SEK inkl. moms
Lägg till

Fakta om publikationen

Publikationsår: 1999

Publikationsnummer: ISBN 91-38-31582-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-4

Kundkorg

Summa: