Rapportomslag Idéskrift 1

Idéskrift 1. Bygga upp brottsförebyggande arbete

Ett lokalt engagemang är nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt. Det betonas särskilt i regeringens nationella brottsförebyggande program. Denna första idéskrift är tänkt som vägledning för dem som bygger upp det brottsförebyggande arbetet lokalt.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Mål och organisation

Rapporten beskriver bland annat hur man kan organisera ett lokalt brottsförebyggande råd, om social och situationell brottsprevention och om brottsförebyggande aktörer, program och handlingsplaner. Skriften presenterar också kortfattat de tre övergripande målen för det brottsförebyggande arbetet.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 1999

Rapport: 1999:5
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31399-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-6

Kundkorg

Summa: