Publikationer

  1. Preventing intimate partner violence among young people may be viewed as part of a broader field of violence prevention.

  2. SIG | 2022 | Samverkan i sociala insatsgrupper

   Det här materialet vänder sig till verksamheter som planerar att starta sociala insatsgrupper (SIG) för unga i åldrarna 13–20 år eller vill utveckla ett pågående arbete med SIG.

  3. Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG) | 2022 | Med grund i principerna om Risk - behov - Mottaglighet (RBM)

   Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård och verksamheter inom fritid med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för sociala insatsgrupper (SIG).

  4. SSPF | 2022 | Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid

   Detta informationsmaterial vänder sig till verksamheter som vill starta SSPF eller ta ett omtag kring arbetsformen om den använts sedan tidigare.

  5. In this report, Brå continues with the study of so-called strategic offences – i.e. the offence types in a debut conviction that best predict continued high-frequency offending.

  6. Youth robberies | 2021:19

   This report shows that the number of reported robberies against people under 18 as well as the self-reported exposure to robbery among young people have both increased in recent years.

  7. Ungdomsrån | 2021:19

   Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet.

  8. I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär, förklaringsmodeller och riskfaktorer bakom ungas parrelaterade våld, förebyggande och stödjande åtgärder, samt vilka kunskapsluckor som finns på området.

  9. Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet | 2021:5 | och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv

   Strategiska brott är ett begrepp som används för de brott i ungdomars första lagföring som starkast indikerar att de kommer att fortsätta på en högaktivt kriminell bana. Brå har undersökt vilka dessa brott är genom att studera ungdomars debutlagföringar under 2010-talet.

  10. A study of the preconditions for sharing information between police, social services and other actors in order to prevent crime.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.