Publikationer

  1. Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp och också en särskilt sårbar grupp när det gäller utsatthet för brott. Den här rapporten presenterar en kunskapsbild kring den polisanmälda brottsligheten mot barn i åldern 7–15 år, och karaktären i denna brottslighet.

  2. Skolfaktorers betydelse för om ungdomar begår våldsbrott | 4/2023 | En statistisk analys utifrån Skolundersökningen om brott

   Den här kortanalysen undersöker om det finns samband mellan faktorer hos skolan och ifall ungdomar begår något våldsbrott.

  3. Brå har genomfört den första uppföljningen av hur reglerna om grov fridskränkning mot barn (utsatthet för upprepat våld inom familjen) har tillämpats, sedan brottet infördes år 1998. Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda.

  4. Skolfaktorers betydelse för elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö | 1/2023 | En statistisk analys utifrån Skolundersökningen om brott

   Skolan är en av de vanligaste platserna som elever utsätts för brott på. Syftet med den här kortanalysen är att studera vilka skolfaktorer som kan påverka elevers risk att utsättas för hot eller våld i skolmiljö. Skolfaktorer kan handla om allt från skolans storlek till den samlade uppfattningen om relationen mellan lärare och elever på skolan.

  5. Detta är en kortversion av Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet (2021:5).

  6. Skolundersökningen om brott 2021 | 2022:5 | Om utsatthet och delaktighet i brott

   Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

  7. The overall purpose of this survey is to describe trends over time in self-reported exposure to crime and participation in crime among students in year 9. Year 9 is the final year of compulsory education in Sweden, with students aged 15–16. The report is descriptive in nature and therefore does not provide answers as to underlying factors behind being a victim of crime or committing crime. More detailed analyses and explanations of the results may instead be presented in other more in-depth studies.

  8. Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

  9. Preventing intimate partner violence among young people may be viewed as part of a broader field of violence prevention.

  10. SIG | 2022 | Samverkan i sociala insatsgrupper

   Det här materialet vänder sig till verksamheter som planerar att starta sociala insatsgrupper (SIG) för unga i åldrarna 13–20 år eller vill utveckla ett pågående arbete med SIG.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.