Publikationer

  1. Skolfaktorers betydelse för elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö | 1/2023 | En statistisk analys utifrån Skolundersökningen om brott

   Skolan är en av de vanligaste platserna som elever utsätts för brott på. Syftet med den här kortanalysen är att studera vilka skolfaktorer som kan påverka elevers risk att utsättas för hot eller våld i skolmiljö. Skolfaktorer kan handla om allt från skolans storlek till den samlade uppfattningen om relationen mellan lärare och elever på skolan.

  2. Detta är en kortversion av Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet (2021:5).

  3. Skolundersökningen om brott 2021 | 2022:5 | Om utsatthet och delaktighet i brott

   Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

  4. The overall purpose of this survey is to describe trends over time in self-reported exposure to crime and participation in crime among students in year 9. Year 9 is the final year of compulsory education in Sweden, with students aged 15–16. The report is descriptive in nature and therefore does not provide answers as to underlying factors behind being a victim of crime or committing crime. More detailed analyses and explanations of the results may instead be presented in other more in-depth studies.

  5. Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

  6. Preventing intimate partner violence among young people may be viewed as part of a broader field of violence prevention.

  7. SIG | 2022 | Samverkan i sociala insatsgrupper

   Det här materialet vänder sig till verksamheter som planerar att starta sociala insatsgrupper (SIG) för unga i åldrarna 13–20 år eller vill utveckla ett pågående arbete med SIG.

  8. Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG) | 2022 | Med grund i principerna om Risk - behov - Mottaglighet (RBM)

   Den här vägledningen riktar sig till alla de samhällsaktörer; polisen, skolan, hälso- och sjukvård och verksamheter inom fritid med flera – som arbetar eller ska arbeta med målgruppen för sociala insatsgrupper (SIG).

  9. SSPF | 2022 | Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid

   Detta informationsmaterial vänder sig till verksamheter som vill starta SSPF eller ta ett omtag kring arbetsformen om den använts sedan tidigare.

  10. In this report, Brå continues with the study of so-called strategic offences – i.e. the offence types in a debut conviction that best predict continued high-frequency offending.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.