Publikationer

  1. Grovt våld i skolan | 2024:3 | En beskrivning av omfattning, karaktär och utveckling fram till och med 2022

   För att kunna förebygga grovt våld i skolan på ett bra sätt behövs kunskap om hur det våldet ser ut och förändras över tid. I den här rapporten beskrivs grovt våld i skolan utifrån tre dimensioner: omfattning, karaktär och utveckling under perioden 2010–2022.

  2. Hur vanlig är delaktighet i brott i olika åldersgrupper i befolkningen? Hur många slutar begå brott redan som ungdomar, och hur många fortsätter begå brott som vuxna? Den här rapporten är en kunskapssammanställning av forskning om ålder och brott samt kriminella karrirärer.

  3. Hot och våld mot elever i skolmiljö | 1/2024 | Om utvecklingen, vilka som utsätts och överlappning med mobbning

   Den här kortanalysen undersöker elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö. Hot eller våld används här som samlingsbegrepp för hot, misshandel, sexualbrott eller rån.

  4. Barn och unga i kriminella nätverk | 2023:13 | En studie av inträde, brott, villkor och utträde

   Denna studie av barn och unga i kriminella nätverk belyser hur barn och unga kommer in i nätverk, vad som motiverar nyrekryteringen, vilka brott nätverksinvolverade barn och unga typiskt sett begår och varför, hur barn och unga styrs och avancerar inom nätverken samt vilka möjligheter barn och unga har att lämna kriminella nätverk.

  5. Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp och också en särskilt sårbar grupp när det gäller utsatthet för brott. Den här rapporten presenterar en kunskapsbild kring den polisanmälda brottsligheten mot barn i åldern 7–15 år, och karaktären i denna brottslighet.

  6. Skolfaktorers betydelse för om ungdomar begår våldsbrott | 4/2023 | En statistisk analys utifrån Skolundersökningen om brott

   Den här kortanalysen undersöker om det finns samband mellan faktorer hos skolan och ifall ungdomar begår något våldsbrott.

  7. Brå har genomfört den första uppföljningen av hur reglerna om grov fridskränkning mot barn (utsatthet för upprepat våld inom familjen) har tillämpats, sedan brottet infördes år 1998. Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda.

  8. Skolfaktorers betydelse för elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö | 1/2023 | En statistisk analys utifrån Skolundersökningen om brott

   Skolan är en av de vanligaste platserna som elever utsätts för brott på. Syftet med den här kortanalysen är att studera vilka skolfaktorer som kan påverka elevers risk att utsättas för hot eller våld i skolmiljö. Skolfaktorer kan handla om allt från skolans storlek till den samlade uppfattningen om relationen mellan lärare och elever på skolan.

  9. Detta är en kortversion av Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet (2021:5).

  10. Skolundersökningen om brott 2021 | 2022:5 | Om utsatthet och delaktighet i brott

   Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.