Publikationer

  1. An analysis of the prevalence of crimes and disorderly conduct at swimming pools and libraries in Sweden. The purpose of the analysis is to provide a basis for the government in its deliberations on whether swimming pools and libraries should be encompassed by a regulation on injunctions.

  2. This summary presents the overall results of the School Survey on Crime 2019. The overall purpose of this survey is to describe trends in self-reported exposure to crime and participation in crime among students in year 9, which is the last year of compulsory education in Sweden with students aged 15–16.

  3. Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

  4. Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

  5. This summary presents the overall results of the Swedish Crime Survey (SCS) 2020. The results of the report are summarised and broken down into the following areas of inquiry: victimisation, fear of crime, confidence in the criminal justice system, and crime victims’ contact with the criminal justice system.

  6. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

  7. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av NTU. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

  8. Appendix till rapport 2020:8 med tabeller för Nationella trygghetsundersökningen 2020.

  9. Den här kortanalysen syftar till att redovisa ett urval av resultat från de uppföljningsintervjuer som gjordes för första gången i sin nuvarande form i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019.

  10. Den här kortanalysen syftar till att redovisa genomförandet av de uppföljningsintervjuer som gjordes för första gången i sin nuvarande form i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019, samt att presentera en kvalitetsbedömning av det datamaterial som bygger på uppföljningsintervjuerna.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.