Publikationer

  1. Nationella trygghetsundersökningen – utsatthet och otrygghet bland äldre | NTU Kortanalys 1/2020 | En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2019

   Denna kortanalys fokuserar på äldre personers självrapporterade utsatthet för brott samt deras otrygghet och oro för brott, baserat på resultaten i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) för perioden 2017–2019 (sammanslaget).

  2. Swedish Crime Survey 2019 | 2019:11 | English summary of Brå report 2019:11

   This summary presents the overall results of the Swedish Crime Survey (SCS) for 2019. The results of the report are summarised and broken down into the following areas of enquiry: victimisation, fear of crime, confdence in the criminal justice system, and crime victims’ contacts with the criminal justice system.

  3. Nationella trygghets­undersökningen 2019 | 2019:11 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

   Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 73 500 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

   Pris för tryckt rapport 365 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-19-3
  4. Nationella trygghets­undersökningen – resultat på kommunal nivå | 1/2019 | En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2018

   Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018, ned på kommunnivå samt på stadsdelsnivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

  5. Swedish Crime Survey 2018 | 2019 | English summary of Brå report 2019:1

   This summary presents the overall results of the Swedish Crime Survey (SCS) for 2018. The results of the report are summarised and broken down into the following areas of enquiry: victimisation, fear of crime, confidence in the criminal justice system, and crime victims’ contacts with the criminal justice system.

  6. Nationella trygghetsundersökningen 2018 | 2019:1 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

   Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

   Pris för tryckt rapport 352 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-87599-06-3
  7. Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

  8. NTU undersöker människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Denna delrapport presenterar centrala resultat från NTU 2018.

  9. Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006–2017 | 2018:9 | En rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella trygghetsundersökningen

   Den här rapporten beskriver omfattningen och utvecklingen över tid – i socialt utsatta områden jämfört med övriga urbana områden – av faktorer såsom utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet. Kvinnors respektive mäns otrygghet och utsatthet särredovisas.

  10. Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka trygghet och förtroende för rättsväsendet, samt förekomsten av parallella samhällsstrukturer, i socialt utsatta områden.

   Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-87335-97-6

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.