Publikationer

  1. I vilka miljöer och sammanhang begås hatbrott mot samer? Vad leder brotten till för de drabbade? Och vilka åtgärder kan förstärka arbetet med att motverka brotten? Den här rapporten presenterar resultatet av Brås studie om hatbrott mot samer.

  2. Hot och våld mot elever i skolmiljö | 1/2024 | Om utvecklingen, vilka som utsätts och överlappning med mobbning

   Den här kortanalysen undersöker elevers utsatthet för hot och våld i skolmiljö. Hot eller våld används här som samlingsbegrepp för hot, misshandel, sexualbrott eller rån.

  3. Gärningspersonens kön, ålder och relation till den utsatta | 5/2023 | vid misshandel, hot, sexualbrott och personrån

   Den här kortanalysen beskriver gärningspersonernas kön, ålder och relation till de utsatta vid misshandel, hot, sexualbrott och personrån. De datakällor som används är uppföljningsintervjuerna från Nationella trygghets­undersökningen (NTU) för åren 2019–2021, (som avser utsatthet 2018–2020) samt brottsmisstankar ur registret över misstänkta personer för åren 2018–2020.

  4. Afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott, bortsett från allmänt främlingsfientliga motiv. Brotten påverkar afrosvenskars vardag, och riskerar att bidra till en känsla av förstärkt utanförskap. Hatbrotten mot afrosvenskar karaktäriseras även av en hög förekomst av våld.

  5. Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021 | 2022 | En kortfattad lägesbild och förändringar i brottsligheten under 2000-talet

   Kortanalysens mål är att ge en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper. Huvudfokus är utvecklingen över tid och inte den faktiska omfattningen av de olika brottstyperna. Analysen är främst beskrivande och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.

  6. Gross violation of a woman’s integrity | 2019:8 | Trends in the criminal justice system 1998–2017. English summary of Brå report 2019:8

   A study of the offence of gross violation of a woman’s integrity in the criminal justice system and an analysis of what might have caused a visible decrease in the numbers of reported, cleared, and convicted offences.

  7. Hot och kränkningar på internet | 6/2019 | En jämförande beskrivning, utifrån kön och ålder

   Denna kortanalys redovisar vilka som utsätts för hot och kränkningar via internet och vilka som polisanmäler brotten. Dels undersöks köns- och åldersfördelningen bland de utsatta och de som polisanmäler, dels jämförs denna fördelning med hur olika grupper använder internet.

  8. Kortanalysen beskriver utvecklingen för bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån och misshandel.

  9. Invasive photography | 2019:7 | An evaluation of the implementation of the law. English summary of Brå report 2019:7

   A study of how the law on photographic activity constituting invasion of privacy is applied in the Swedish criminal justice system.

  10. Grov kvinnofridskränkning | 2019:8 | Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017

   Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.