Publikationer

  1. Utsatthet bland förtroendevalda | 2023 | Delredovisning: Otillåten påverkan av systemhotande aktörer

   I den här studien studeras hot, våld och skadegörelse från systemhotande aktörer som riktar sig mot förtroendevalda i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Detta pm är en delredovisning av ett regeringsuppdrag som redovisas i sin helhet under 2025.

  2. In the Politician’s Safety Survey, elected representatives in Sweden are asked to respond to questions concerning self-reported victimisation. This statistical report presents the overall results of the Politician’s Safety Survey (PTU) for the period 2012–2022.

  3. Politikernas trygghetsundersökning 2023 | 2023:14 | Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under valåret 2022

   Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2023 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under valåret 2022. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

  4. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning (PTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

  5. Politikernas trygghetsundersökning 2021 | 2021:13 | Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under 2020

   Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2021 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2020. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

  6. This summary presents the overall results of the Politician’s Safety Survey (PTU), 2012–2020. The purpose of the Politician's Safety Survey is to measure the extent and consequences of harassment, threats, and violence experienced by elected representatives who are exposed in their capacity as elected representatives.

  7. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning (PTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

  8. The Politician's Safety Survey | 2019:15 | English summary of Brå report 2019:15

   The purpose of the Politician's Safety Survey (PTU in Swedish) is to measure the extent and consequences of harassment, threats, and violence experienced by elected representatives who are exposed in their capacity as elected representatives.

  9. Denna rapport redogör för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning, såsom frågeområden, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

  10. Politikernas trygghetsundersökning 2019 | 2019:15 | Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under valåret 2018

   Politikernas trygghetsundersökning 2019 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under valåret 2018. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.