Publikationer

  1. Politikernas trygghetsundersökning 2021 | 2021:13 | Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under 2020

   Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2021 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under 2020. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

  2. This summary presents the overall results of the Politician’s Safety Survey (PTU), 2012–2020. The purpose of the Politician's Safety Survey is to measure the extent and consequences of harassment, threats, and violence experienced by elected representatives who are exposed in their capacity as elected representatives.

  3. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning (PTU). I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

  4. The Politician's Safety Survey | 2019:15 | English summary of Brå report 2019:15

   The purpose of the Politician's Safety Survey (PTU in Swedish) is to measure the extent and consequences of harassment, threats, and violence experienced by elected representatives who are exposed in their capacity as elected representatives.

  5. Denna rapport redogör för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning, såsom frågeområden, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

  6. Politikernas trygghetsundersökning 2019 | 2019:15 | Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld under valåret 2018

   Politikernas trygghetsundersökning 2019 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda under valåret 2018. Rapporten ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts och av vem samt vad motivet kan ha varit.

  7. En fördjupad analys av eventuella könsskillnader i utsattheten bland politiskt förtroendevalda. Publikationen bygger på uppgifter från politikernas trygghetsundersökning (PTU), där politiskt förtroendevalda tillfrågas om sin utsatthet.

  8. The Politician’s Safety Survey 2017 | 2017 | English summary of Brå report 2017:9

   The Politician’s Safety Survey (PTU) measures the extent and consequences of harassment, threats, and violence experienced by elected representatives who are exposed in their capacity as elected representatives.

  9. Politikernas trygghetsundersökning 2017 | 2017:9 | Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016

   Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag under 2016. I Politikernas trygghetsundersökning (PTU) mäter Brå omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld som förtroendevalda utsätts för, just i egenskap av förtroendevalda.

  10. Rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2017 kompletteras med denna rapport, som redogör för de tekniska aspekterna av undersökningen, såsom frågeområden, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.