Publikationer

  1. Nationella trygghetsundersökningen - resultat på kommunal nivå | 2/2021 | En sammanställning av centrala resultat från NTU 2019-2020

   I denna kortanalys redovisas självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet, utifrån Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2019–2020 (sammanslaget). Resultaten redovisas på kommun­nivå, samt på stadsdels­nivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

  2. This summary presents the overall results of the School Survey on Crime 2019. The overall purpose of this survey is to describe trends in self-reported exposure to crime and participation in crime among students in year 9, which is the last year of compulsory education in Sweden with students aged 15–16.

  3. Skolundersökningen om brott 2019 | 2020:11 | Om utsatthet och delaktighet i brott

   Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

  4. Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

  5. This summary presents the overall results of the Swedish Crime Survey (SCS) 2020. The results of the report are summarised and broken down into the following areas of inquiry: victimisation, fear of crime, confidence in the criminal justice system, and crime victims’ contact with the criminal justice system.

  6. Nationella trygghetsundersökningen 2020 | 2020:8 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

   Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post- och webbenkäter har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

  7. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av NTU. I rapporten redogörs för frågeformulärets uppbyggnad, undersökningens genomförande och möjliga felkällor, liksom vad som gjorts för att minimera effekterna av eventuella felkällor.

  8. Appendix till rapport 2020:8 med tabeller för Nationella trygghetsundersökningen 2020.

  9. Swedish Crime Survey 2019 | 2019:11 | English summary of Brå report 2019:11

   This summary presents the overall results of the Swedish Crime Survey (SCS) for 2019. The results of the report are summarised and broken down into the following areas of enquiry: victimisation, fear of crime, confdence in the criminal justice system, and crime victims’ contacts with the criminal justice system.

  10. Nationella trygghets­undersökningen 2019 | 2019:11 | Om utsatthet, otrygghet och förtroende

   Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 73 500 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

   Pris för tryckt rapport 365 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-19-3

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.