Publikationer

  1. Konstaterade fall av dödligt våld | 2024 | En granskning av anmält dödligt våld 2023

   I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

  2. Sprida strategin gruppvåldsintervention (GVI) i Sverige | 2024 | Slutredovisning av regeringsuppdraget Ju2021/03330

   Den grova våldsbrottsligheten i den kriminella miljön är omfattande och innebär ett stort samhällsproblem i Sverige i dag. Efterfrågan på effektiva åtgärder och initiativ som kan minska våldet och våldstrenden är stor. Till följd av detta gav regeringen Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut, GVI, till fler orter i Sverige.

  3. Konstaterade fall av dödligt våld | 2023 | En granskning av anmält dödligt våld 2022

   I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

  4. Under de senaste tio åren har det i Sverige skett en kraftig ökning av det dödliga våldet i kriminell miljö – det handlar om brott som dessutom är svåra att utreda. I den här studien beskrivs brottshändelsernas karaktär, vilka olika utrednings­åtgärder som polisen genomför, hur de olika utrednings­organisationerna ser ut och om det finns några utredningsåtgärder som särskilt påverkar uppklaringen.

  5. Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021 | 2022 | En kortfattad lägesbild och förändringar i brottsligheten under 2000-talet

   Kortanalysens mål är att ge en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper. Huvudfokus är utvecklingen över tid och inte den faktiska omfattningen av de olika brottstyperna. Analysen är främst beskrivande och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.

  6. Konstaterade fall av dödligt våld | 2022 | En granskning av anmält dödligt våld 2021

   I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

  7. Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder | 2021:8 | En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder

   I denna rapport studeras trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder i Sverige i jämförelse med motsvarande uppgifter från andra länder i Europa. Rapporten omfattar även jämförelser av dödligt våld mot kvinnor respektive mot män samt mellan olika åldersgrupper.

  8. Gun homicide in Sweden and other European countries | 2021 | English summary of Brå report 2021:8

   Viewed from a long-term perspective, it is well-established that, at least in Western Europe, homicide levels increased during the period 1960-1990 and have since declined. In Sweden, however, this downward trend has stalled, and since 2013 levels of homicide have once again been on the rise. This study compares recent trends in Sweden with homicide levels and trends in 22 other European countries with a focus on the period since the year 2000.

  9. Konstaterade fall av dödligt våld | 2021 | En granskning av anmält dödligt våld 2020

   I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

  10. Homicide and mental illness | 2020 | Perpetrators’ prior contacts with psychiatric services Summary of report 2020:7

   This report describes diagnosed mental health disorders among perpetrators of homicide in Sweden between 2005/06 and 2017.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.