Publikationer

  1. Konstaterade fall av dödligt våld | 2023 | En granskning av anmält dödligt våld 2022

   I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

  2. Under de senaste tio åren har det i Sverige skett en kraftig ökning av det dödliga våldet i kriminell miljö – det handlar om brott som dessutom är svåra att utreda. I den här studien beskrivs brottshändelsernas karaktär, vilka olika utrednings­åtgärder som polisen genomför, hur de olika utrednings­organisationerna ser ut och om det finns några utredningsåtgärder som särskilt påverkar uppklaringen.

  3. Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021 | 2022 | En kortfattad lägesbild och förändringar i brottsligheten under 2000-talet

   Kortanalysens mål är att ge en kortfattad och aktuell lägesbild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper. Huvudfokus är utvecklingen över tid och inte den faktiska omfattningen av de olika brottstyperna. Analysen är främst beskrivande och ger därför inte några djupgående förklaringar till brottsutvecklingens orsaker.

  4. Konstaterade fall av dödligt våld | 2022 | En granskning av anmält dödligt våld 2021

   I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

  5. Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder | 2021:8 | En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder

   I denna rapport studeras trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder i Sverige i jämförelse med motsvarande uppgifter från andra länder i Europa. Rapporten omfattar även jämförelser av dödligt våld mot kvinnor respektive mot män samt mellan olika åldersgrupper.

  6. Gun homicide in Sweden and other European countries | 2021 | English summary of report 2021:8

   Viewed from a long-term perspective, it is well-established that, at least in Western Europe, homicide levels increased during the period 1960-1990 and have since declined. In Sweden, however, this downward trend has stalled, and since 2013 levels of homicide have once again been on the rise. This study compares recent trends in Sweden with homicide levels and trends in 22 other European countries with a focus on the period since the year 2000.

  7. Konstaterade fall av dödligt våld | 2021 | En granskning av anmält dödligt våld 2020

   I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

  8. Homicide and mental illness | 2020 | Perpetrators’ prior contacts with psychiatric services. Summary of report 2020:7

   This report describes diagnosed mental health disorders among perpetrators of homicide in Sweden between 2005/06 and 2017.

  9. Dödligt våld och psykisk ohälsa | 2020:7 | Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård

   I denna kartläggning beskrivs det dödliga våldet med fokus på gärningspersoners psykiska ohälsa och dess omfattning, karaktär och utveckling över tid.

   Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-35-3
  10. Homicide in the criminal milieu | 2020 | 2005-2017. English summary of Brå report 2020:4

   A study of homicides arising from conflicts in the criminal milieu in the period 2005-2017.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.