Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss - kontakta  registrator.

2009

Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrarPDF (Ds 2009:42)
2009-12-17
Diarienummer: D1.1-0415/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.PDF (SOU 2009:46)
2009-11-11
Diarienummer: D1.1-0295/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedelPDF (SOU 2009:70)
2009-11-02
Diarienummer: D1.1-0321/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Lagen om stöd och skydd för barn och unga, LBUPDF (SOU 2009:68) - Betänkande av barnskyddsutredningen
2009-10-28
Diarienummer: D1.1-0311/2009
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhetPDF (SOU 2009:59)
2010-10-15
Diarienummer: D1.1-0301/2009
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden m.m.PDF (Ds 2009:29)
2010-09-30
Diarienummer: D1.1-0300/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Genomförande av FN:s vapenprotokoll m.m.PDF (Ds 2009:22)
2010-09-29
Diarienummer: D1.1-2009/0306
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.PDF (SOU 2009:34)
2010-09-14
Diarienummer: D1.1-0215/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående m.m.PDF
2010-09-14
Diarienummer: D1.1-0265/2009
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Avskaffande av filmcensuren för vuxna — men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkanPDF (SOU 2009:51)
2010-09-02
Diarienummer: D1.1-0283/2009
Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorismPDF (2009:17)
2010-12-17
Diarienummer: D1.1-0353/2011
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistretPDF
2009-06-25
Diarienummer: D1.1-0112/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

En ny alkohollagPDF (SOU 2009:22)
2009-06-09
Diarienummer: D1.1-0092/2009
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Samtjänstgöring mellan nordisk polispersonalPDF
2009-06-08
Diarienummer:D1.1-0119/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Genomförandet av delar av PrümrådsbeslutetPDF (Ds 2009:8)
2009-06-01
Diarienummer: D1.1-0098/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågorPDF (SOU 2009:14)
2009-05-26
Diarienummer: D1.1-0093/2009
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Återkrav inom välfärdssystemenPDF (SOU 2009:6)
2009-04-30
Diarienummer: D1.1-0051/2009
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Styra och ställa — förslag till en effektivare statsförvaltningPDF (SOU 2008:118)
2009-04-29
Diarienummer: D1.1-0048/2009
Departement/myndighet: Finansdepartementet

Patientsäkerhet — Vad har gjorts? Vad behöver göras?PDF (SOU 2008:117)
2009-04-14
Diarienummer: D1.1-0029/2009
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismPDF
2009-03-25
Diarienummer: D1.2-0087/2009
Departement/myndighet: Finansinspektionen

Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.PDF (SOU 2008:120)
2009-03-25
Diarienummer:D1.1-0560/2008
Departement/myndighet: Socialdepartementet

Barn som misstänks för brottPDF (SOU 2008:111)
2009-03-20
Diarienummer: D.1.1-0559/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipningPDF (Ds 2008:84)
2009-03-16
Diarienummer: D1.1-0547/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Naturvårdsverkets redovisning av tre regeringsuppdrag rörande förvaltning av rovdjurPDF
2009-03-06
Diarienummer: D1.1-0062/2009
Departement/myndighet: Miljödepartementet

Utvärdera konsekvenserna av förordningen (SFS 2007:127) med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangreppPDF
2009-02-09
Diarienummer: D1.1-0038/2009
Departement/myndighet: Jordbruksdepartementet

BidragsspärrPDF (SOU 2008:100)
2009-02-18
Diarienummer: D1.1-0501/2008
Departement/myndighet: Finansdepartementet

SIS II — en andra generation av Schengens informationssystemPDF (Ds 2008:81)
2009-02-13
Diarienummer: D1.1-0483/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Åklagarväsendets brottsbekämpningPDF (SOU 2008:87)
2009-02-12
Diarienummer: D 1.1. — 0482/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Stalkning — Ett allvarligt brottPDF (SOU 2008:81)
2009-02-13
Diarienummer:D1.1-0467/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Straff i proportion till brottets allvarPDF (SOU 2008:85)
2009-02-09
Diarienummer: D1.1-0475/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49) och promemoria om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag — kompletterande underlagPDF
2009-01-30
Diarienummer: D1.1-0474/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Trygghetssystemen för företagarePDF (SOU 2008:89)
2009-01-15
Diarienummer: D1.1-0457/2008
Departement/myndighet: Näringsdepartementet

Vägen tillbaka för överskuldsattaPDF (SOU 2008:82)
2009-01-12
Diarienummer: D1.1-0423/2008
Departement/myndighet: Miljödepartementet

Alkoholutandningsprov i svenska hamnarPDF (Ds 2008:68)
2009-01-05
Diarienummer: D.1.1-0419/2008
Departement/myndighet: Justitiedepartementet