Socialt utsatta områden, med utgångspunkt i NTU

Brå ska producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden.

Brå ska utveckla redovisningen av statistiken och statistikens användbarhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.