Grovt våld i skolan

Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

År 2009 publicerade Brå en studie om det grövre våldet som sker i skolan. Brå har nu fått i uppdrag av regeringen att genomföra en ny kartläggning av omfatt ningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. Kartläggningen kommer analysera uppgifter om skolvåld från bland annat surveyundersökningar, polis anmälningar och förundersökningsmaterial. Studien kommer också ta fram en beskrivning av vilka som begår våldet i skolan, hur det yttrar sig och vem det riktar sig mot för att ytterligare kunna stärka det förebyggande arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, skolan, kommuner och andra brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024