Resursallokering och resultat för hanteringen av grov brottslighet kontra mängdbrott. En uppföljning av satsningen på 10 000 fler polisanställda

Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser, i syfte att successivt öka antalet anställda med 10 000 fram till och med år 2024. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda. Denna delredovisning svarar mot uppdraget att analysera resursallokering och resultat för hanteringen av grov brottslighetkontra mängdbrott med ett särskilt fokus på grova brott som har kopplingar till organiserad brottslighet. I detta ingår att studera resurstillgången och resultatet för Polismyndighetens verksamhet inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Inom ramen för denna studie görs också en fördjupning av polisens satsning på brott mot särskilt utsatta brottsoffer (brott i nära relation, våldtäkt, våld mot barn och sexualbrott mot barn), där mäns våld mot kvinnor är en delmängd.

Redovisning: Senast den 18 oktober 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och andra myndigheter inom rättsväsendet, framför allt Åklagarmyndigheten.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024