Polisanmälda brott mot barn i grundskoleåldern

Brå ska genomföra en studie av den registrerade brottsligheten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karaktär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader mellan de brott som begås mot flickor respektive pojkar.

Kunskapen om vilka brott som barn i grundskoleålder utsätts för är begränsad. Det beror dels på att personer under 15 år sällan ingår i surveyundersökningar som Brås Nationella trygghetsundersökning eller Skolundersökning om brott, dels att endast ett fåtal brottstyper är åldersuppdelade i anmälningsstatistiken. Med Brås nya, åldersuppdelade målsägarestatistik finns nu en möjlighet att identifiera vilka av de anmälda brotten som begåtts mot barn i grundskoleåldern.

Med utgångspunkt i denna nya statistik ska Brå genomföra en studie av den registrerade brottsligheten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karaktär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader mellan de brott som begås mot flickor respektive pojkar. Analysen kommer att bygga på registerdata, polisanmälningar och intervjuer med nyckelpersoner med insyn i, och kännedom om, de olika forum där barn befinner sig. Syftet är att ta fram förbättrad kunskap om brott mot barn i grundskoleåldern för att stärka det förebyggande och trygghetsskapande arbetet avseende brott mot barn.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Brottsförebyggande aktörer, Polismyndigheten och skolan.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023