Fördjupade studier om hatbrott

Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken och fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott.

I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten årligen ska ta fram kunskap om hatbrott, vilket utgörs av att vartannat år publicera statistik om hatbrott och vartannat år genomföra en eller flera fördjupade studier om hatbrott. Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken och fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och andra aktörer inom området.
  • Startår: Årligen
  • Redovisningsår: Årligen

2022 års fördjupningsstudie om hatbrott: