Skrift om fasmodellen

Fasmodellen utgör ett verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga insatser mot problem i socialt utsatta områden.

I samband med seminarier som Brå höll tillsammans med polisen i Västra Götaland och Göteborgs stad 2014 formulerades en modell, den så kallade fasmodellen (tidigare kallad fasteorin). Modellen utgör ett verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga insatser mot problem i socialt utsatta områden. I takt med att fler och fler polisområden (och vissa kommuner) börjat använda modellen har den tillämpats och tolkats på lite olika sätt. Mot bakgrund av detta ska vi vidareutveckla fasmodellen och göra den mer lättillgänglig och användarvänlig. Vidareutvecklingen ska ske genom insamlande av erfarenheter, genomgång av tidigare forskning samt interna och externa seminarier. Slutprodukten ska bli en skrift som beskriver fasmodellen och ger vägledning till hur den kan användas.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, kommuner samt de myndigheter som ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2023