Sammanställning av polisforskningen i Sverige

På uppdrag av regeringen sammanställer och tillgängliggör Brå nytillkommen forskning om svensk polis och svensk polisverksamhet.

Brå och Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst har ett samarbete som innebär att Brås sammanställning över polisforskning är tillgänglig och sökbar i Polismyndighetens bibliotekskatalog Justitia. Justitia uppdateras med aktuell polisforskning en gång per år.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Polismyndigheten, regeringen, polisutbildningarna och forskare.
  • Startår: 2018
  • Redovisningsår: Löpande