Bedömningar av framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Sedan 2008 har Brå, på regeringens uppdrag, arbetat med årliga prognoser över in- och utflödet i rättsväsendets framtida verksamhetsvolymer, tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Under hösten 2019 fick dessa fyra myndigheter ett förändrat uppdrag av regeringen som går ut på att redovisa bedömningar av framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan (Ju2019/01057). Brås roll i detta arbete är främst att stödja de fyra myndigheterna och bidra till att bedömningarna håller så hög kvalitet som möjligt. Uppdraget i sin helhet syftar till att stärka rättskedjeperspektivet och bidra till att myndigheterna samverkar kring hur respektive myndighets prioriteringar, produktivitet och verksamhetsutfall påverkar volymer och resursbehov. Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina bedömningar senast den 1 mars 2022 respektive den 1 mars 2023.

Redovisning: Senast den 1 mars 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.
  • Samarbetspartners: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.
  • Redovisningsår: Löpande