Få e-postutskick om Center mot våldsbejakande extremism

Här kan du anmäla intresse för att få information om Center mot våldsbejakande extremism (CVE), som startar sin verksamhet den 1 januari 2018. Du samtycker till att vi sparar din e-postadress i syfte att skicka ut nyheter från och information om centret och arbetet mot våldsbejakande extremism. Du kan när som helst välja att avregistrera dig via en länk i utskicket.

Jag vill information från CVE

E-post

Lämna följande fält tomt