Socialt utsatta områden, med utgångspunkt i NTU

Brå har tidigare, med utgångspunkt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU), redovisat utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden.

Metoden för NTU reviderades under 2017, och i början av 2018 inrättade Statistiska centralbyrån en ny regional indelning, det vill säga ett nytt sätt att för statistiska ändamål dela in Sverige i mindre områden. Dessa förändringar innebär att det inte längre är möjligt att redovisa uppgifter om brott och trygghet i socialt utsatta områden på samma sätt som tidigare. Mot bakgrund av detta har Brå fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur man fortsatt ska kunna ta fram uppgifter om utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta oråden. Inom ramen för uppdraget ska Brå även analysera och vid behov ge förslag på hur redovisningen av brottslighet och trygghet i socialt utsatta områden skulle kunna utvecklas. I arbetet ska Brå inhämta synpunkter från Polismyndigheten och Statistiska centralbyrån.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen.
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2020.