Brott i nära relationer

Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relationer, det vill säga brott som begås av en partner eller före detta partner. Kartläggningen gjordes inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och utformades så att den skulle kunna återupprepas.

Under 2017 reviderades metoden för NTU, vilket innebär att det krävs ett visst utvecklingsarbete för att kart­läggningen av brott i nära relationer ska kunna återupprepas. Mot bakgrund av det får Brå i uppdrag att förbereda för att en nationell kartläggning av brott i nära relationer ska kunna genomföras i samband med datainsamlingen till NTU 2021.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen.
  • Startår: 2020.
  • Redovisningsår: 2020.