Politikernas trygghetsundersökning (PTU)

På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2020.

Förutom utsatthet ska Brå även mäta oro samt konsekvenser av utsatthet. Brå har tidigare genomfört fem sådana kartläggningar, och resultaten av föreliggande kartläggning ska så långt som möjligt jämföras med tidigare kartläggningar. Insamlingen kommer att genomföras under våren 2021, då cirka 14­ 000 ledamöter i riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och regionfullmäktige ska tillfrågas om utsattheten under året 2020. Resultatet av denna insamling ska redovisas i november 2021.

  • Initiativ: Regeringen
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagar­myndigheten, Domstolsverket liksom politiskt förtroendevalda.
  • Startår: 2020.
  • Redovisningsår: 2021.