Produktion och förvaltning av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) mäter sedan 2005, genom en omfattande enkät­undersökning, utsatthet för olika typer av brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av rättsväsendet.

Brå redovisar de centrala resultaten på nationell och regional nivå.

Under våren 2020 kommer myndigheten att genomföra datainsamling för årets publicering, som kommer att göras under hösten. Brå kommer även att förbereda nästföljande års data­insamling. Under 2020 kommer även särskilda kortanalyser utifrån NTU-materialet att publiceras, och uttag av data och särskilda analyser att tas fram som underlag för andra slags publikationer och presentationer.

  • Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens användare.
  • Startår: Årligen.
  • Redovisningsår: Årligen.