Kortanalyser om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat

Vid myndighetens statistikverksamhet finns funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat (BoV).

Funktionen har till uppgift att utifrån befintliga datakällor utföra snabba analyser och beskrivningar av aktuella områden, så kallade kortanalyser. Kortanalyserna kan både vara på övergripande nivå och redogöra för enskilda brottskategorier. Vissa återkommer regelbundet, till exempel kortfattade redogörelser av brottsutvecklingen i Sverige. Två exempel på kortanalyser som Brå kommer att publicera under 2020 är dels en om brottsofferstöd till utsatta för hatbrott, dels en som belyser hur andelen direktavskrivningar varierar över året samt mellan olika polisregioner.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen, rättsväsendets myndigheter och allmänheten.
  • Startår: Löpande.
  • Redovisningsår: Löpande.